Welkom op onze website!

Je hebt de eerste horde genomen. Heb je onze website op de muur zien staan, met daarboven de naam van ons kerkgebouw: ‘de Ark’? Hoe dan ook, je hebt ons gevonden!

We weten natuurlijk niet met welke vragen je rondloopt. Wat je precies van ons wilt zien of horen of waarmee wij je kunnen helpen.

Heb je de tijd en de rust om op weg te gaan? Zullen we beginnen met een korte rondleiding?

Wat is een kerk?

Een kerk is een gebouw waar op zondag een groep mensen van alle leeftijden samenkomt. In de samenkomst, die kerkdienst heet, gebeurd van alles. Maar centraal staat dat je hoort over God en van God. Je krijgt uitleg over wie de Heere Jezus is. En hoe belangrijk Hij voor ons mensen is.

Wat zijn christenen?

Mensen die naar een kerk gaan worden christenen genoemd. Vroeger was Nederland een christelijk land, heel veel mensen gingen naar de kerk en geloofden in God. Al die mensen wisten min of meer wie God was. Wat Hij voor hen betekende.

Hoe dat dan zat: in één God geloven en dat ze het dan over God, de Vader, dan over de Heere Jezus en dan weer over de Heilige Geest hadden.

De tijd is totaal veranderd, heel veel mensen hebben geen idee waar het over gaat. Waar het om gaat. En wat je er aan zou kunnen hebben dit alles te weten en te geloven.

Mis je wat als je geen christen bent….???

Wat zou het mooi zijn als je interesse hebt in het antwoord op deze vraag! Toch wil ik je waarschuwen, wie zoekend tot de Heere Jezus komt zal Hem vinden! En dan wordt alles anders! Wat je eerst het belangrijkste vond, het verliest volkomen zijn waarde. Waar je eerst niets in zag, wordt de spil van je bestaan… Alles begrijp je vanuit wie de Heere Jezus is. En tegelijkertijd besef je dat je nog zoveel te leren hebt.

Hoe kijkt een christen tegen deze wereld aan?

Een christen ziet twee kanten:

  • wonderlijk knap in elkaar gezet
  • uiterst verdrietig ontspoord.

Wonderlijk knap in elkaar gezet?

Ja, elk ontwerp heeft zijn ontwerper, elk huis zijn architect, elke brug zijn ingenieur. Vanzelf gaan dingen kapot, maar heel houden, maken, dat vraagt kennis en inzicht. Een christen ziet een wereld die door Iemand met een hoofdletter bedacht is: God. En die God laat in de uitbundigheid van Zijn ontwerpen zien hoe buitengewoon groot Hij is. Hoeveel soorten bloemen zijn er? Elke bloem vormt zich volgens een programma.

Wonderlijk, de bloemen van een plant lijken zoveel op elkaar dat je ze allemaal herkent als ‘orchidee’ Tegelijkertijd is elke bloem van die orchidee net even anders. Wie heeft dat programma bedacht en geschreven? Ja, wonderlijk knap in elkaar gezet door onze Schepper. En wij zegt, een christen, wij zijn door God bedacht en Hij wilde dat u en jij en ik er zouden zijn.

Uiterst verdrietig ontspoord?

Kijk om je heen, is er niet onnoemelijk veel verdriet? Wij weten toch maar al te goed dat er eigenlijk achter elke voordeur wel een treurig verhaal te horen is? En ben je gelukkig, hoe kwetsbaar is het en hoe snel gaat het voorbij. Ontspoord? Ja, kun je je voorstellen dat een God die bij machte is om het zo mooi te maken en zo ingenieus in elkaar te zetten zulk werk zou afleveren? Mensen scheppen om ze elkaar te laten vermoorden… Dieren scheppen om ze door elkaar te laten opeten… Te vaak horen we het verwijt dat iemand in een God die de wereld zo gemaakt heeft niet wenst te geloven. Gelijk heb je! Het ligt echter pijnlijker, niet God heeft deze wereld laten ontsporen maar wij mensen: u, jij en ik. U, jij en ik!

Welke rol speel ik daar dan in?

Ik ben mij van geen kwaad bewust hoor ik u zeggen. Dat kan, maar we staan wel bij de goede ingang: kwaad, dat wat niet het goede is…

Hoe is het kwaad in deze wereld gekomen?

Nadat deze wereld en het onvoorstelbaar uitgestrekte heelal geschapen waren, liepen er twee mensen door een prachtige tuin: het paradijs.

Hoeveel mensen proberen altijd weer hier en nu een paradijs te bouwen… Lukt hen dat ook? Het lukt bijna en dat komt eigenlijk neer op niet. Het lijkt er op maar het is het niet. Een prachtig droomhuis maar de relatie loopt op een scheiding uit. Alles wat je hart maar zou wensen, maar altijd aan het werk. Je mobiel vol met foto’s van overal waar je geweest bent, maar nergens thuis. Herken je dat? Altijd op zoek naar het verloren paradijs…

Adam en Eva liepen door het paradijs en er was volmaakte vrede en volmaakte eensgezindheid en verbondenheid. Er was geen dier bang voor Adam en Eva en zij hoefden voor geen dier bang te zijn. In het fluisteren van de wind sprak God als een Hemelse Vader met zijn kinderen. Wat een vrede, wat een schoonheid, wat een innige verbondenheid. Die verbondenheid was de liefdesband tussen Adam en Eva en hun Vader in de Hemel.

Liefde vraagt om de vrijheid om lief te hebben. Dat is een moeilijke zin. Wij hopen dat je begrijpt wat bedoelt wordt: als je geen keus hebt, dan is het geen liefde maar plicht. Wij zijn mensen, geen robots! Dus liet God Adam en Eva bewust de keuze. Uit liefde mochten zij aan Hem verbonden zijn.

Midden in het paradijs stond een boom en van die boom mochten Adam en Eva niet de vruchten eten. Was dat een moeilijke opgave? Absoluut niet…

Hoe kon het dan toch mis gaan?

Een gemakkelijke opdracht, zo dichtbij hun Schepper. Ze hadden elkaar volkomen lief! En toch ging het mis. Wij nemen je mee naar nog een belangrijke persoon in het hele wereldgebeuren: de duivel of de satan. Tegenover maar tegelijkertijd ondergeschikt aan God is er de duivel. De duivel wilde opklimmen en als God zijn… En hij werd een duivel, leugenaar vanaf het begin, mensenmoordenaar. De duivel bediende zich van de slang. De slang stelde de eerste mensen gerust.

Ze konden straffeloos eten van die bewuste boom. Dat eten was zelfs aan te raden want dan zouden ze ook als God zijn: ze zouden weten wat goed en kwaad is! Ze hebben gegeten.. Opeens besefte Adam en Eva hun naaktheid: er kwam afstand tussen mensen. Ze hoorden God naderen en ze vluchten weg: er kwam afstand tot God. Die afstand tot God is er nog.

Is daarmee alles verteld?

In het paradijs heeft God die twee dwaze mensen opgezocht: Adam waar ben je? In het prille ochtendgloren van onze wereld heeft God beloofd: Ik ga het goed maken! Het was niet meer aan ons, om het goed te kunnen maken. Hoe zouden we dat hebben moeten doen? De vrucht viel niet meer terug te hangen!! Wij hadden Gods liefde geminacht, wilde als God zijn, waren niet tevreden met onze hoge plaats. Daar viel met braaf zijn niets meer aan te repareren. Hoewel we dat altijd blijven proberen! Zelf doen… maar we weten toch dat zelf doen iets voor kleine kinderen is en dat je dan de spatschermen en de slabbetjes bij de hand moet hebben. Daar komen brokken van!

Hoe gaat God het goed maken?

Door een overvloedig bewijs van Zijn Liefde… Wat wij niet konden heeft Hij gedaan. God is mens geworden, het is Kerstfeest geworden en elk jaar roepen we het in herinnering. Hoe kennen wij God als mens die onder ons gewoond en geleefd heeft? Als de Heere Jezus… En dan ga je misschien al een beetje begrijpen waarom christenen het telkens weer over Jezus hebben.

God heeft de afstand tot ons overbrugd door zelf mens te worden. In de Heere Jezus komt God naar ons onbetekenende mensen toe. Op een wereld die toch wel doordraait, komt Hij zo nabij dat we Zijn liefde weer kunnen beantwoorden als er wederliefde in ons opbloeit. Maar de bloem van Gods Liefde ontvouwt zich verder en verbijstering overvalt ons.

Moet dat zo? Is dat liefde?

Ja, dat is liefde die tot het uiterste gaat! Wat stond Adam en Eva te wachten als ze toch van die boom daar in het paradijs zouden eten? Ze zouden sterven… En in hun voetsporen sterven wij allemaal! Ze zouden voor altijd bij God vandaan gestuurd worden en het contact zou voor altijd verbroken blijven. En zo ging de Heere Jezus die weg van sterven en van door God verlaten worden in plaats van ons. Het is Goede Vrijdag geweest en die vrijdag heet ‘Goede’ omdat de Heere Jezus ons zo buitengewoon lief heeft! Dat Hij zelfs voor onze wilde sterven op de meest wrede en smadelijke manier die maar te bedenken is: aan een kruis. Dat maakt dat christenen graag een kruis dragen als sieraad omdat dat bij uitstek het symbool is van de oneindig opofferende liefde van Hem die hen zo uitermate lief geworden is. Vraag aan een christen wat het leven tekent en het zal klinken: ik mag delen in de liefde van mijn Heere Jezus, Hij heeft naar mij omgezien!

Had de dood het laatste woord?

Zoals de dood het laatste woord heeft in ons leven, was het ook zo bij de Heere Jezus? Goede Vrijdag is gevolgd door Pasen! Het graf kon Jezus niet vasthouden: Jezus Leeft! Het mooiste feest voor een christen is in die zin: Pasen, feest van de opstanding, de dood verslagen.

Wat volgt er op Pasen?

Dan begint de triomftocht: Jezus, in mensengedaante, gaat voor het oog van zijn volgelingen naar de Hemel: Hemelvaart. En omdat Pasen op een zondag valt en de Hemelvaart 40 dagen later plaats had, valt Hemelvaart altijd op een donderdag…

Moesten Jezus volgelingen nu zonder Jezus verder?

In zijn mens zijn is de Heere Jezus niet meer onder ons, maar met Zijn Geest wel. En zo komt de Heilige Geest in beeld. Met Pinksteren staan we daar bij stil. In de persoon van de Heilige Geest wil God wonen in de gelovige.

Welk feest staat ons nog te wachten?

Één feest ligt nog in de toekomst. Zoals de Heere Jezus 2000 jaar geleden voor het oog van Zijn volgelingen met de Hemelvaart opvoer naar de hemel zo zal Hij ook zichtbaar terugkomen. 2000 jaar, wat een geduld! Zodat ook u en jij nog Hem kan leren kennen! Dit feest is een feest met twee gezichten. Iedereen zal de Heere Jezus zien en onder Zijn Macht buigen. Velen met onuitsprekelijke vreugde en anderen met afgrijzen.

Een feest???

Velen zullen onuitsprekelijke vreugde vinden in onverstoorbare liefde verbonden aan de Heere Jezus, aan God, omdat Hij hen zo onvoorstelbaar overvloedig lief had en heeft. Anderen zullen in smartelijk afgrijzen opmerken dat God nooit verder weg van hen was, dan dat Hij achter hen stond en zelfs op hun schouder klopte. Ze hebben zich van Hem afgewend, losgerukt, laten praten. Niet gewild dat Hij wat over hen te zeggen zou hebben. Laat het zo ver niet komen. We smeken het u en jouw!

Tot besluit dit:

Genoeg vooreerst om als voer voor heel wat vragen te dienen! Stel die vragen! Want dit lange korte verhaal verteld nog maar een glimp van het geheel.

En laat je niet afschrikken door wat je niet begrijpt… Eten heb je met ‘zelf doen’ ook moeten leren… Zo hopen we dat dit smaakt naar meer! En… we zijn altijd in voor een goed gesprek!

Een hartelijke groet van Kees van Doorn – k.vandoorn[@]dearkspijkenisse.nl