Kinderdoop

In De Ark dopen wij kinderen. Zij krijgen bij de Doop water over hun voorhoofd. Dat water is een teken van iets hogers: God neemt het initiatief om in relatie (in kerkelijk jargon: verbond) te treden met dit kind. God doet de belofte dat Hij de God van dit kind wil zijn en alles voor hem/haar wil doen, ook al beseffen de meeste kinderen dat nog niet als zij gedoopt worden. Toch horen ze erbij, zoals God de Bijbel door laat zien. De Doop kan je nooit ongedaan maken: Gods belofte blijft namelijk voor eeuwig.