Evangelisatie en ICF

Als Christelijke Gereformeerde Kerk zijn we allereerst christelijk. Wij geloven in de Heere Jezus Christus die door God gezonden is om voor onze zonden te lijden en te sterven. Maar Hij is opgestaan! Als we in Jezus Christus geloven zijn we het eigendom van Hem geworden. Het gaat niet in eigen kracht, maar we willen Hem volgen, daarom noemen we ons christenen.

Zendingveld dichterbij dan je denkt!

Als we denken aan het zendingswerk, dan denken wij vaak aan gebieden in Afrika of elders in de wereld. Maar door alle ontwikkelingen in kerk en maatschappij is het zendingsveld eigenlijk nu bij ons om de hoek. In Rotterdam wonen vandaag de dag mensen vanuit alle culturen en werelddelen. Vele van deze mensen kennen God niet als Schepper en Verlosser van deze wereld. De International Christian Fellowship (ICF) heeft als missie om de liefde van God voor deze mensen door te geven. De ICF is een multiculturele zendingsgemeente, ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk van Rotterdam Charlois. Er zijn mensen vanuit meer dan 40 verschillende nationaliteiten lid van deze gemeente.