Bijbelstudieavond

Wat we doen

Eén keer per maand op woensdagavond is er Bijbelstudieavond. Veelal naar aanleiding van een preek van de dominee. Zij staat open voor alle leden van onze gemeente en voor oprecht geïnteresseerden. We denken dan na over het onderwerp en luisteren naar wat de Bijbel ons daarover te zeggen heeft. De Bijbel is daarbij het belangrijkst. Die ontvangen wij, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen.

En wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is, omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft dat zij van God is (Ned. Geloofsbelijdenis art. 5). Wie kan de Bijbel dan nog dicht laten?

Onder het menu ‘Berichten’ zijn artikelen te vinden over recente Bijbelstudieavonden. Bijbehorende vragen en eventuele achtergrond informatie zijn daar ook te vinden.

Iets over de de historie

De Bijbelstudieavonden vonden vroeger plaats onder de naam Bijbelstudiekring. De Bijbelstudiekring is gestart in 1992 op initiatief van onze toenmalige predikant, ds. H.H. de Haan. De bijbelstudie moest in een behoefte voorzien van jong-belijdende leden, die na hun catechisatieperiode in een spreekwoordelijk ‘gat’ vielen. Vele jongbelijdenden hebben de afgelopen jaren dankbaar van deze mogelijkheid om Gods Woord te onderzoeken gebruik gemaakt. De heer Kesting mocht hen daarbij de weg wijzen. Na 13 jaar de Bijbelstudiekring te hebben geleid, nam de heer Kesting op 28 november 2005 afscheid. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet en toewijding, al die jaren.