Alle berichten

Bijbelstudieavond over de bekering
5 februari 2013BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. woensdagavond 13 februari om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is De bekering. Dit naar aanleiding van Heidelbergse Catechimus Zondag 33, vraag en antwoord 88 – 90, en Efeze 4 : 17 – 32. De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 238 KB). Iedereen is woensdag van harte welkom in de benedenzaal […]

Wie schreven de Heidelbergse Catechismus?
5 februari 2013Boeken, HoofdberichtRedactie 1 Reacties

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is in 1561 opgesteld door Guido de Brès. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, bij de landelijke vergadering van gereformeerde kerken in 1618 en 1619 in Dordrecht. Maar wie heeft of hebben de Heidelbergse Catechismus geschreven? Op basis van hoofdstuk 6 uit Handboek Heidelbergse Catechismus het volgende antwoord. In het Duitse Palts was van 1559 tot aan zijn dood in 1576 de keurvorst Frederik III aan […]

De schok der herkenning
30 januari 2013Boeken, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

In 1971 verscheen een dun boekje van Dr. W. Aalders met de titel De schok der herkenning. Het begint met een uitleg van een woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt om de aard van de ontmoeting van Christus met de wereld uit te drukken. Dat is het woord: elenchos. Aalders legt in het vervolg […]

Hoe de moderne mens tegen het kwaad aankijkt
12 januari 2013BoekenRedactie 0 Reacties

Op donderdag 18 oktober 2012 werd in Amsterdam het boek ‘Christelijke dogmatiek‘ gepresenteerd. Het zal u vast niet ontgaan zijn, want o.a. RD, ND en EO berichtte erover. Voor recensies kunt u googelen. Wij geven u graag een stukje mee vanuit hoofdstuk 8 over ‘Het geschonden bestaan. Over zonde en kwaad’. Het gaat over hoe de moderne mens tegen […]

Luisteren naar Andries Radio
24 december 2012Hoofdbericht, OverigeRedactie 0 Reacties

Soms wil je ook eens wat anders dan altijd maar dat lezen in je vrije tijd. Is het niet de krant, dan is het wel een of ander boek dat je om welke reden dan ook aan het lezen bent. En als dat het niet het geval is, dan is er wel Facebook of Twitter. Nee, […]

Stilte van Shusaku Endo
24 december 2012Boeken, HoofdberichtRedactie 1 Reacties

Laatst verscheen in het Kerkblaadje, tegenwoordig Ecclesia geheten, een aardig stukje. Een citaat: Bij rusten hoort het zwijgen, aldus Guardini. “Zwijgen bestaat niet meer, wel kletsen zonder einde.” Er bestaat geen eenzaamheid meer. “Allen lopen naar elkaar, in bijeenkomsten, gezelschappen, congressen, verenigingen, organisaties.: Omdat niemand alleen kan zijn, is er ook geen gemeenschap.” Zijn onthutsende […]

Bijbelstudieavond 11 december – (Het gevolg) van de zekerheid van de volharding.
8 december 2012BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. dinsdagavond 11 december om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is (Het gevolg) van de zekerheid van de volharding. Dit naar aanleiding van Dordtse Leerregels H5 par. 9 t/m 13. De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 120 KB). Iedereen is dinsdag van harte welkom. De toegang is zoals […]

Bijbelstudieavond 21 november
17 november 2012BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. woensdagavond 21 november om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is de Prekenserie over Jozef. Dit naar aanleiding van, hoe kan het ook anders, de 19 preken die ds. A. van Ek hield over Jozef (Genesis 37 – 47). De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 89 KB). Een […]

De geschiedenis van ons kerkverband
13 november 2012CGK, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

„Van welke kerk bent u eigenlijk? Christelijk gereformeerd zegt u? Dat vind ik nu een door en door nette kerk – en dat bedoel ik positief”, zo liet VU-historicus George Puchinger ooit weten aan een interviewer. Het is een typering zoals christelijk gereformeerden het graag horen. Met deze tekst begint het prachtige artikel van Dr. Bart Wallet […]

De vinger van Johannes de Doper
29 oktober 2012OverigeRedactie 0 Reacties

Ds. A.K. Wallet verwees gisterenmiddag (de kerkdienst kunt u terugluisteren (MP3, 18,5 MB)) naar een schilderij van Matthias Grünewald met daarop Johannes de Doper die met zijn extra lange vinger wijst naar Christus die gekruisigd wordt. Het schilderij is een onderdeel van het beroemde Isenheimer altaar. Op statenvertaling.net staat een artikel over dit altaar met foto’s. Op digibron stond ook een […]

Now add some widgets!