Belijdenis

Belijdenis doen is een belangrijke stap in het leven van gelovigen. Voor God en de kerkelijke gemeente spreek je je ja-woord uit op de vraag of je je leven toevertrouwt aan God en voor altijd met Hem wil leven. In de Doop vraagt God om een antwoord op de vraag of je in Hem gelooft. De belijdenis is het bevestigende antwoord op die vraag. Sommigen komen op latere leeftijd tot geloof. Zij doen belijdenis van het geloof in de kerk en worden daarna gedoopt. Belijdenis doen doe je niet zomaar: daar gaat een tijd van onderwijs (belijdeniscatechisatie) en bezinning aan vooraf.