Archive for Hoofdbericht

Hoe het evangelie onze apologetiek veranderde

Van de hand van Tim Keller – bij ons voornamelijk bekent om zijn boeken – verscheen op redeemercitytocity.com een artikel over hoe we als christenen apologetiek moeten gebruiken. Het is door ons vertaalt uit het Engels zodat u het eenvoudiger kunt lezen. Dit is het eerste deel. We hopen dat zijn tweede artikel net zo boeiend is. (Vandaag (18 juli […]

Stil ogenblik voor het wandelen

Stil ogenblik De torens hadden een stilheid bereikt die niet was uit te spreken. Ergens oneindig ver in mij werd deze toestand vergeleken met wat daar groeit en niet weerkeert: een liefde in zijn eigen staat bloeiend en ongemoeid gebleven, en die der wereld niet meer raakt en waarvan woorden niet meer weten. (Uit de […]

Het doen van goede werken

Het doen van goede werken is een terugkomend thema op onze Bijbelstudieavonden. Het onderwerp leeft blijkbaar en dat is maar goed ook. Het is dan ook de moeite waard om naar een mooi boekje uit onverwachte hoek te kijken wat ingaat op dit ontwerp en waarschijnlijk bij niet veel mensen bekend is. We kunnen de […]

Wat is schoonheid?
3 april 2012Hoofdbericht, MuziekRedactie 0 Reacties

Van de hand van David P. Goldman verscheen op 6 februari jongstleden een artikel op tabletmag.com – een online magazine vanuit Joods perspectief – over christelijke muziek, schoonheid en hoe joden daar doorgaans tegenaan kijken. Een buitengewoon intressant artikel dat helaas alleen in het engels te lezen was. Om het voor een breder publiek toegankelijk te maken hebben wij het voor u […]

“Bloedige Sweet” van Jacobus Revius
19 maart 2012Hoofdbericht, OverigeRedactie 2 Reacties

Via een tweet (bericht op Twitter) van Enny de Bruijn, Reviusbiograaf en journalist bij het Reformatorisch Dagblad, werden wij op het gedicht Bloedige Sweet van Jacobus Revius geattendeerd. Zij schrijft: “Vier eeuwen oud, maar indrukwekkend en volstrekt niet cliché: Revius over Gethsemane”. Hieronder vindt u het gedicht dat van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) is overgenomen. […]

Doorgeven
20 januari 2012CGK, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

“De kerk moet staan voor recht en gerechtigheid in de samenleving. God vraagt van ons immers ‘niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha 6:8).” Zo begint het artikel ‘Strijd tegen onrecht in Nepal’ in het eerste nummer van Doorgeven van dit jaar. In het artikel […]

Now add some widgets!