Archive for Hoofdbericht

Terugluisteren Bevestigings- en intrededienst van Ds. J. van den Os
7 september 2018Hoofdbericht, OverigeRedactie 0 Reacties

U kunt op de website van kerkdienstgemist.nl, pagina De Brug – Dorpskerk / PKN Spijkenisse de Bevestigings- en intrededienst van ds. J. van den Os terugluisteren.

De voorzegging van de komst van Christus en de vervulling

Onderwerp gehouden op de Jeugdvereniging Polycarpus Zingen: Gezang 2 vers 3 Lezen: Jesaja 8: 23 – 9 : 6 & De apostolische geloofsbelijdenis De namen in de Bijbel hebben vaak een betekenis. Deze namen zeggen vaak wat over wat deze kinderen voor Gods volk zullen betekenen of over het geloof van hun ouders. Jesaja wordt ook […]

“De mens die met God wandelt, komt altijd op zijn bestemming aan.”
20 februari 2014Hoofdbericht, JeugdverenigingRedactie 0 Reacties

Onderwerp gehouden op de Jeugdvereniging Polycarpus Lezen: Mattheüs 5 : 1 – 12 & Openbaring 21 : 1 – 8 Zingen: Ps. 84 : 5 , 6 & Ps. 73:14 In Mattheüs 5 hebben we net een zaligspreking van Jezus gelezen. Pas is over dit stuk gepreekt en het kwam bij me op toen ik […]

Aandacht voor christenvervolging
10 september 2013Hoofdbericht, OverigeRedactie 0 Reacties

Afgelopen zondag (8 september 2013 ) was het bij ons jeugdzondag en ging het over het thema De kerk in vuur en vlam. De jongeren hebben na de middagdienst onder andere gehoord over SDOK en Open Doors, twee organisaties die zich inzetten voor mensen die vervolgd worden. Nu zijn dit niet de enige organisaties die […]

De geestelijke wapenuitrusting

De jongeren op de jeugdvereniging rouleren als het gaat om het maken van de inleiding. De meeste stoppen er heel wat uurtjes werk in. En het is dan ook jammer van al dat werk wanneer dat niet breder gedeeld kan worden. Daarom hieronder een recent gehouden inleiding die u niet mag overslaan. Zingen: Psalm 89 vers 8 Lezen: Lukas 22 vers 22-30 […]

Wie schreven de Heidelbergse Catechismus?
5 februari 2013Boeken, HoofdberichtRedactie 1 Reacties

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is in 1561 opgesteld door Guido de Brès. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, bij de landelijke vergadering van gereformeerde kerken in 1618 en 1619 in Dordrecht. Maar wie heeft of hebben de Heidelbergse Catechismus geschreven? Op basis van hoofdstuk 6 uit Handboek Heidelbergse Catechismus het volgende antwoord. In het Duitse Palts was van 1559 tot aan zijn dood in 1576 de keurvorst Frederik III aan […]

De schok der herkenning
30 januari 2013Boeken, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

In 1971 verscheen een dun boekje van Dr. W. Aalders met de titel De schok der herkenning. Het begint met een uitleg van een woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt om de aard van de ontmoeting van Christus met de wereld uit te drukken. Dat is het woord: elenchos. Aalders legt in het vervolg […]

Luisteren naar Andries Radio
24 december 2012Hoofdbericht, OverigeRedactie 0 Reacties

Soms wil je ook eens wat anders dan altijd maar dat lezen in je vrije tijd. Is het niet de krant, dan is het wel een of ander boek dat je om welke reden dan ook aan het lezen bent. En als dat het niet het geval is, dan is er wel Facebook of Twitter. Nee, […]

Stilte van Shusaku Endo
24 december 2012Boeken, HoofdberichtRedactie 1 Reacties

Laatst verscheen in het Kerkblaadje, tegenwoordig Ecclesia geheten, een aardig stukje. Een citaat: Bij rusten hoort het zwijgen, aldus Guardini. “Zwijgen bestaat niet meer, wel kletsen zonder einde.” Er bestaat geen eenzaamheid meer. “Allen lopen naar elkaar, in bijeenkomsten, gezelschappen, congressen, verenigingen, organisaties.: Omdat niemand alleen kan zijn, is er ook geen gemeenschap.” Zijn onthutsende […]

De geschiedenis van ons kerkverband
13 november 2012CGK, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

„Van welke kerk bent u eigenlijk? Christelijk gereformeerd zegt u? Dat vind ik nu een door en door nette kerk – en dat bedoel ik positief”, zo liet VU-historicus George Puchinger ooit weten aan een interviewer. Het is een typering zoals christelijk gereformeerden het graag horen. Met deze tekst begint het prachtige artikel van Dr. Bart Wallet […]

Now add some widgets!