Archive for Boeken

Micha scheurkalender
19 december 2017BoekenRedactie 0 Reacties

Een scheurkalender die inspireert over het verminderen van je afvalberg of het omgaan met je eenzame buurman of de vluchteling in de metro. Ook vind je tips over moestuinieren, duurzaam eten en het kopen van eerlijke kleding. En elke zondag is er een kort ‘preekje’ aan de hand van een Bijbeltekst. Leuk om cadeau te […]

Op vakantie
24 juni 2014BoekenRedactie 0 Reacties

“Groot is de kracht van het geheugen, geweldig groot, mijn God! Het vormt een weidse, onbegrensde ruimte. Wie is er ooit helemaal in doorgedrongen? Het geheugen behoort tot de vermogens van mijn geest, het maakt deel uit van mijn natuur. Zelf kan ik niet bevatten wat ik allemaal ben. Onze geest is gewoon te beperkt […]

Een woord van Luther
14 juni 2013BoekenRedactie 0 Reacties

Ik wilde enorm graag Paulus begrijpen in zijn brief aan de Romeinen. Maar tot dusver was ik daar niet in geslaagd, en dat kwam echt niet door gebrek aan belangstelling als wel door dat ene zinnentje uit het eerste hoofdstuk: ‘de gerechtigheid van God wordt in het Evangelie geopenbaard’ (Rom. 1 :17). Ik haatte die uitdrukking […]

Wie schreven de Heidelbergse Catechismus?
5 februari 2013Boeken, HoofdberichtRedactie 1 Reacties

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is in 1561 opgesteld door Guido de Brès. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, bij de landelijke vergadering van gereformeerde kerken in 1618 en 1619 in Dordrecht. Maar wie heeft of hebben de Heidelbergse Catechismus geschreven? Op basis van hoofdstuk 6 uit Handboek Heidelbergse Catechismus het volgende antwoord. In het Duitse Palts was van 1559 tot aan zijn dood in 1576 de keurvorst Frederik III aan […]

De schok der herkenning
30 januari 2013Boeken, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

In 1971 verscheen een dun boekje van Dr. W. Aalders met de titel De schok der herkenning. Het begint met een uitleg van een woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt om de aard van de ontmoeting van Christus met de wereld uit te drukken. Dat is het woord: elenchos. Aalders legt in het vervolg […]

Hoe de moderne mens tegen het kwaad aankijkt
12 januari 2013BoekenRedactie 0 Reacties

Op donderdag 18 oktober 2012 werd in Amsterdam het boek ‘Christelijke dogmatiek‘ gepresenteerd. Het zal u vast niet ontgaan zijn, want o.a. RD, ND en EO berichtte erover. Voor recensies kunt u googelen. Wij geven u graag een stukje mee vanuit hoofdstuk 8 over ‘Het geschonden bestaan. Over zonde en kwaad’. Het gaat over hoe de moderne mens tegen […]

Stilte van Shusaku Endo
24 december 2012Boeken, HoofdberichtRedactie 1 Reacties

Laatst verscheen in het Kerkblaadje, tegenwoordig Ecclesia geheten, een aardig stukje. Een citaat: Bij rusten hoort het zwijgen, aldus Guardini. “Zwijgen bestaat niet meer, wel kletsen zonder einde.” Er bestaat geen eenzaamheid meer. “Allen lopen naar elkaar, in bijeenkomsten, gezelschappen, congressen, verenigingen, organisaties.: Omdat niemand alleen kan zijn, is er ook geen gemeenschap.” Zijn onthutsende […]

Het doen van goede werken

Het doen van goede werken is een terugkomend thema op onze Bijbelstudieavonden. Het onderwerp leeft blijkbaar en dat is maar goed ook. Het is dan ook de moeite waard om naar een mooi boekje uit onverwachte hoek te kijken wat ingaat op dit ontwerp en waarschijnlijk bij niet veel mensen bekend is. We kunnen de […]

Now add some widgets!