Archive for Bijbelstudie

Bijbelstudieavond: ‘Geroepen ambtsdragers’
5 oktober 2015BijbelstudieRedactie 0 Reacties

D.V. woensdagavond a.s. (7 oktober 2015) om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is ‘Geroepen ambtsdragers’. Dit naar aanleiding van preek van afgelopen zondagmiddag over Handelingen 4: 12 en 13. De vragen die wij hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 41 KB). Iedereen is van harte welkom in de benedenzaal van ons kerkgebouw.

Bijbelstudieavond: God wil met mensen samenkomen
13 juni 2015BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Deo volente woensdagavond a.s. (17 juni 2015) om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is God wil met mensen samenkomen. Dit naar aanleiding van preek van zondagmorgen 14 juni over Exodus 40: 34-38 en Openbaring: 21: 1-4. De vragen die wij hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 885 KB). Iedereen is die avond van harte welkom in de benedenzaal […]

Bijbelcursus Ontmoeting
2 februari 2015Bijbelstudie, SliderRedactie 0 Reacties

Schrijf u nu in voor de gratis Bijbelcursus ‘Ontmoeting’. Bent u nieuwsgierig en wilt u graag weten wat al die christenen nu eigenlijk geloven? Bent u iemand die iets wilt leren van het meest verkochte en meest invloedrijke Boek aller tijden? Wilt u in gesprek met mensen die de Bijbel goed kennen en ook ervaring hebben met de God […]

Bijbelstudieavond: Het Pinksterfeest Door Petrus Uitgelegd
22 mei 2013BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Vanavond om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is Het Pinksterfeest Door Petrus Uitgelegd. Dit naar aanleiding van preek van afgelopen zondag morgen (1e Pinksterdag) over Joël 2:28-32 en Hand. 2:1-21. De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 208 KB). Iedereen is vanavond van harte welkom in de benedenzaal van ons kerkgebouw.

Bijbelstudieavond: De voorbede van Jeremia afgewezen
16 maart 2013BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. woensdagavond 20 maart om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is De voorbede van Jeremia afgewezen. Dit naar aanleiding van preek van biddagavond over Jeremia 14:1 t/m 15:1. U kunt de preek (MP3, 12,3 MB) hieronder terugluisteren. De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 131 KB). Iedereen is woensdag van harte welkom in de benedenzaal […]

Bijbelstudieavond over de bekering
5 februari 2013BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. woensdagavond 13 februari om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is De bekering. Dit naar aanleiding van Heidelbergse Catechimus Zondag 33, vraag en antwoord 88 – 90, en Efeze 4 : 17 – 32. De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 238 KB). Iedereen is woensdag van harte welkom in de benedenzaal […]

Bijbelstudieavond 11 december – (Het gevolg) van de zekerheid van de volharding.
8 december 2012BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. dinsdagavond 11 december om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is (Het gevolg) van de zekerheid van de volharding. Dit naar aanleiding van Dordtse Leerregels H5 par. 9 t/m 13. De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 120 KB). Iedereen is dinsdag van harte welkom. De toegang is zoals […]

Bijbelstudieavond 21 november
17 november 2012BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. woensdagavond 21 november om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema van deze Bijbelstudieavond is de Prekenserie over Jozef. Dit naar aanleiding van, hoe kan het ook anders, de 19 preken die ds. A. van Ek hield over Jozef (Genesis 37 – 47). De vragen die we hopen te behandelen staan in deze pdf (PDF, 89 KB). Een […]

Stil ogenblik voor het wandelen

Stil ogenblik De torens hadden een stilheid bereikt die niet was uit te spreken. Ergens oneindig ver in mij werd deze toestand vergeleken met wat daar groeit en niet weerkeert: een liefde in zijn eigen staat bloeiend en ongemoeid gebleven, en die der wereld niet meer raakt en waarvan woorden niet meer weten. (Uit de […]

Het doen van goede werken

Het doen van goede werken is een terugkomend thema op onze Bijbelstudieavonden. Het onderwerp leeft blijkbaar en dat is maar goed ook. Het is dan ook de moeite waard om naar een mooi boekje uit onverwachte hoek te kijken wat ingaat op dit ontwerp en waarschijnlijk bij niet veel mensen bekend is. We kunnen de […]

Now add some widgets!