Alle berichten

Hulpverleningszondag
6 februari 2012CGKRedactie 0 Reacties

Op DV zondag 12 februari 2012 is er bij ons in de gemeente hulpverleningszondag gepland (landelijk is dit op 5 februari 2012, en met de preek van ds. C.J. Droger hebben wij daar afgelopen zondag ook al een beetje over nagedacht, zie de preekschets van het diaconaat): één dag in het jaar die in onze […]

Bijblijvertje week 5
4 februari 2012BijblijvertjeRedactie 0 Reacties

Het bijblijvertje probeert een klein overzicht te geven van nieuws, opinie en achtergronden die interessant en lezenswaardig zijn. Deze keer was de productie van het Reformatorisch Dagblad op hoog niveau. Als eerste ds. Van ‘t Spijker (Hij is immers eerst dominee en dan pas professor, toch?) over het beroepingswerk, als tweede Enny de Bruijn bespreekt ”Lit! […]

Geen dag zonder Bach
21 januari 2012MuziekRedactie 0 Reacties

In het Jongerenblad Daniël, een uitgave is van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, schreef ds. G.J. Baan  over zijn persoonlijke voorkeur voor de muziek van Bach. Hij schrijft: “Ik citeer vanaf de preekstoel heel regelmatig uit de cantates van Bach. Bij welke andere muziek is dat mogelijk? De Heere heeft Zijn kind en knecht Johann Sebastian Bach heel veel gegeven. Laten […]

Doorgeven
20 januari 2012CGK, HoofdberichtRedactie 0 Reacties

“De kerk moet staan voor recht en gerechtigheid in de samenleving. God vraagt van ons immers ‘niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha 6:8).” Zo begint het artikel ‘Strijd tegen onrecht in Nepal’ in het eerste nummer van Doorgeven van dit jaar. In het artikel […]

Now add some widgets!