Alle berichten

Bijblijvertje week 17 en 18
7 mei 2012Bijblijvertje, LCJRedactie 0 Reacties

Jaarverslag LCJ Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van onze kerken heeft dit jaar voor het eerst een digitaal jaarverslag gemaakt. De titel ”…met gejuich” verwijst naar Numeri 10:9. „Als het volk Israël tegen de vijanden ging strijden, moest men op de trompetten blazen. Dan zou de Heere aan Zijn volk denken en hen verlossen. Wat een belofte! Blaas […]

Sing-in Spijkenisse
25 april 2012MuziekRedactie 0 Reacties

Op D.V. dinsdag 8 mei 2012 is er in onze kerk de eerste sing-in. In deze sing-in hopen wij samen te zingen met iedereen, groot of klein, muzikaal of zonder notenkennis, met of zonder instrument, lid of niet, maar met een hart waarin de lofzang klinkt tot eer van de Opgestane Levensvorst die dood en graf overwon en […]

Bijblijvertje week 15 en 16
21 april 2012BijblijvertjeRedactie 0 Reacties

Emanuel Rutten en zijn nieuwe argument voor God Emanuel Rutten hoopt binnenkort te promoveren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn onderzoek licht hij onder andere een nieuw argument voor het bestaan van God toe. De pers gaf er veel aandacht aan, zoals het RD, De Standaard en Filosofie Magazine. Maar er is veel kritiek op zijn argument en […]

Het doen van goede werken

Het doen van goede werken is een terugkomend thema op onze Bijbelstudieavonden. Het onderwerp leeft blijkbaar en dat is maar goed ook. Het is dan ook de moeite waard om naar een mooi boekje uit onverwachte hoek te kijken wat ingaat op dit ontwerp en waarschijnlijk bij niet veel mensen bekend is. We kunnen de […]

Bijbelstudieavond D.V. 11 april 2012
7 april 2012BijbelstudieRedactie 2 Reacties

D.V. woensdag 11 april 2012 om 20.00 uur is er weer Bijbelstudieavond. Het onderwerp is De reddingsactie van God. De vragen voor deze avond kunt u alvast downloaden. Interessante achtergrondinformatie bij vraag 1 van groep 3 komt uit De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel. U kunt het stukje in deze PDF lezen te beginnen bij “In standvastigheid”. Iedereen is van […]

Kerkendag op Urk
7 april 2012CGKRedactie 0 Reacties

Misschien hebt u het al vernomen, misschien ook niet. Maar op D.V. 18 mei 2012 (de dag na Hemelvaart)  is er de eerste landelijke kerkendag van onze kerken op Urk! In dit mooie vissersdorp – de meest kerkelijke gemeente van Nederland – is er een mooi programma gemaakt. Daarbij is er volop gelegenheid voor ontmoeting en het bezoeken van de Urker markt. De kerkendag […]

Bijblijvertje week 13 en 14
4 april 2012BijblijvertjeRedactie 1 Reacties

Ds. W. van Benthem veertig jaar predikant Tot zijn 22e was hij „overtuigd atheïst.” Het lezen van de Bijbel leidde echter tot een grote verandering in zijn leven. Inmiddels is ds. W. van Benthem veertig jaar predikant. Een kort maar mooi interview verschijnt vandaag in het RD. Dr. Kater bij de ambtsdragerconferentie De lezing die dr. M. J. Kater gaf […]

Wat is schoonheid?
3 april 2012Hoofdbericht, MuziekRedactie 0 Reacties

Van de hand van David P. Goldman verscheen op 6 februari jongstleden een artikel op tabletmag.com – een online magazine vanuit Joods perspectief – over christelijke muziek, schoonheid en hoe joden daar doorgaans tegenaan kijken. Een buitengewoon intressant artikel dat helaas alleen in het engels te lezen was. Om het voor een breder publiek toegankelijk te maken hebben wij het voor u […]

Bijbelstudieavond D.V. 28 maart 2012
26 maart 2012BijbelstudieRedactie 0 Reacties

Op D.V. woensdag 28 maart 2012 om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema deze Bijbelstudieavond is Het gericht in de prediking. Dit naar aanleiding van de ochtendpreek van zondag 25 maart 2012. Op de Bijbelstudieavond zal er bij leven en welzijn doorgesproken worden over of en zo ja hoe er in de prediking over het gericht gesproken […]

Johann Sebastian Bach als vertolker van het Evangelie
24 maart 2012MuziekRedactie 0 Reacties

In deze tijd van het jaar gaan velen van u naar de Matthäus–Passion. Op 14 september 2000 verscheen van de hand van dr. A. Noordegraaf een artikel in De Waarheidsvriend over J.S. Bach bij pasen. Het is het vijfde artikel uit een serie van zes, de andere vijf kunt u op Digibron lezen. U kunt dan het best zoeken […]

Now add some widgets!