Berichten

Liturgie en hand-out zondagmiddag 22 maart 2020
21 maart 2020OverigeRedactie 0 Comments

Download de hand-out: Wie is jouw zondebok, hand-out 2020 (PDF)

Middagdienst
1. Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
2. Zingen Weerklank gezang 81
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen Psalm 25: 3 en 4
6. Geloofsbelijdenis
7. Zingen Psalm 48: 6
8. Gebed
9. Schriftlezing Leviticus 16
10. Zingen Het gebed des Heren: 5
11. Verkondiging thema: Leviticus 16, kernvers: 30. Thema: Wie is jouw zondebok?
12. Zingen Weerklank gezang 83: 1, 2, 3 en 5
13. Dankgebed
14. Zingen Psalm 68: 10 (staande gezongen)
15. Zegen

Geef uw reactie

Now add some widgets!