Berichten

Verslag avond stichting Gave 4 maart (incl. aanmelden vrijwilliger)
9 maart 2016OverigeRedactie 0 Comments

gave-avondOp deze avond mochten we tot onze blijdschap veel belangstellenden verwelkomen. Zoveel, dat de bijzaal van de Gereformeerde Gemeente van Spijkenisse verwisseld moest worden voor de ruimere kerkzaal.

Om 20.00 uur heette dhr. J. Deijs iedereen welkom en opende hij de avond met het laten zingen van psalm 146: 7 en met het lezen van Mattheus 25: 34-46, waarna hij voorging in gebed.

Diana Baan van stichting Gave kreeg daarop het woord en nam ons op een enthousiaste en bevlogen wijze mee in haar verhaal over de hulp aan vluchtelingen.  Ze begon met de cultuurverschillen, die in het contact met vluchtelingen een rol kunnen spelen bij het begrip voor elkaar. Thema’s als gastvrijheid, respect, schaamte en eergevoel kwamen daarbij aan de orde. Ook stipte ze de dingen aan, die vluchtelingen nodig hebben. Download hier de presentatie.

Het werd een interactieve avond, waarop ieder zijn zorgen kon uiten ( bijv. hoe moet je de toestroom van zoveel moslims zien), zijn vragen kon stellen, en zijn mening kon (laten) vormen.
Vluchtelingen hebben boven alles de boodschap van het Evangelie nodig. Diana wees daarbij enkele moeilijkheden aan. Zo kun je bijvoorbeeld niet zomaar een gemeenschappelijke ruimte bij de vluchtelingenopvang gebruiken voor een Bijbelstudie, omdat zo’n gemeenschappelijke ruimte ‘neutraal terrein’ moet zijn. Wel is het mogelijk om in de privéruimte van een vluchteling te spreken over het evangelie. En je kunt altijd vluchtelingen ophalen voor een kerkdienst, voor een Bijbelstudie in je eigen kerk, of voor andere activiteiten.

Er zijn tal van activiteiten mogelijk voor een ieder, die als vrijwilliger wil helpen om de vluchteling een zinvolle dagbesteding te geven. Wethouder D. van der Schaaf (CDA), die ook de vluchtelingen onder zijn zorg heeft, benadrukte dat nog eens. Hij sprak tevens er zijn waardering over uit, dat de kerken in een vroeg stadium al nagedacht hadden over een stuk bezinning, meningsvorming en informatie. Hij lichtte de laatste ontwikkelingen toe, o.a. dat er medio dit jaar 250 vluchtelingen gehuisvest zullen worden in een leegstaand bedrijfspand op het industrieterrein Halfweg te Spijkenisse.

Dhr. J.M. de Jonge sloot de avond af. Hij bedankte Diana Baan voor de enthousiaste wijze waarop zij de avond verzorgd had. Hij las Matth. 22 : 34 t/m 40 en eindigde de avond met dankgebed.

Vrijwilligers gevraagd

Op deze avond werd ook weer een oproep gedaan voor de aanmelding van vrijwilligers. Voelt u zich gedrongen om ook ‘op stap met een vluchteling te gaan’, meld je/u dan aan bij de scriba van uw eigen kerkelijke gemeente. Activiteiten die u/jij kunt doen met vluchtelingen zijn o.a.:
– kledingwinkeltje/ speelgoed
– taalles
– kinderclub, tiener-en jongerenwerk
– activiteiten (Kerst, Pasen)
– vervoer
– mannen- en/of vrouwenactiviteiten
– fietsles
– sport
– kerkbezoek

Aanmelden als vrijwilliger

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (niet verplicht)

Geef uw reactie

Now add some widgets!