Berichten

Anekdote: De bekering van Spurgeon
27 januari 2016OverigeRedactie 0 Comments

Spurgeon wordt wel de prins der predikers genoemd. Toen hij zelf jong en nog onbekeerd was, liep hij allerlei begenadigde predikanten na. Soms reedt hij uren achtereen om een bepaalde predikant ergens te horen preken.
Op een dag had hij ondanks dat het sneeuwde weer ver gereden om aan de lippen van een populaire voorganger te hangen. Maar de predikant die zou komen, kwam niet. Waarschijnlijk ingesneeuwd. Een volstrekt onbekende, onbeduidende predikant, die op het laatste moment was opgeroepen, viel voor hem in. Het was een matige spreker zonder uitstraling en bovendien een matige Schriftuitlegger. Maar Spurgeon kwam in deze dienst tot bekering.

De tekst was: ‘Wend U tot Mij en word behouden’ (Jes. 45:22). De preek begon met: ‘Zie op Mij, Ik zweet grote druppels bloed. Zie op Mij, Ik hang aan het kruis. Zie op Mij; Ik ben gestorven en begraven. Zie op Mij; Ik sta op uit de doden. Zie op Mij’. De man zei niet veel over de tekst, maar dat was juist wel goed. ‘Deze tekst alleen was genoeg voor mij’, zei Spurgeon later.

Niet de prediker, maar het Woord brengt mensen tot bekering.

JCT

Geef uw reactie

Now add some widgets!