Berichten

Elke dag bidden voor vervolgde christenen
21 november 2015Jeugdvereniging, SliderRedactie 0 Comments

De jongeren op de jeugdvereniging rouleren als het gaat om het maken van de inleiding. De meeste stoppen er heel wat uurtjes werk in. En het is dan ook jammer van al dat werk wanneer dat niet breder gedeeld kan worden. Daarom hieronder een gehouden inleiding over de vervolging van christenen.


Zingen: Psalm 46 vers 1

Lezen: Johannes 15 : 18 – 15:4 en Openbaring 2:10

Kijken film SDOK

Heftig als je deze beelden ziet! Je bent nog zo jong en je maakt verschrikkelijke dingen mee. Toch is dat het leven van christelijke jongeren in verschillende delen van de wereld. Wij moeten daar ook niet raar van opkijken want de Heere Jezus heeft het al voorspeld in het gelezen gedeelte. De mensen hebben Hem gehaat en ze zullen ook ons haten als wij iets van Hem laten zien! In de Bijbel zien we al, zeker in het nieuwe testament, dat vervolging eigenlijk de norm is. Maar ook in het oude testament kunnen we zien dat wie God volgt soms keuzes moet maken die lijnrecht tegenover de wereld staan en dan ook gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan Daniel en zijn vrienden of David die op de vlucht is voor Saul. In het nieuwe testament lezen we van Stefanus die gestenigd wordt en Paulus die verwoed jaagt op ieder die christen geworden is. In de loop van de geschiedenis zie je het ook gebeuren. Wie heeft er op school niet gehoord van keizer Nero die Christenen voor de leeuwen wierp of gebruikte als kaarsen, zomaar voor zijn eigen vermaak? Of tijdens de Reformatie, hoeveel mensen zijn er daarbij niet omgekomen!! Maar daar merken wij niets meer van en daarom zouden we zomaar in slaap kunnen sukkelen. We hoeven niet elke dag op onze hoede te zijn maar hebben zoveel andere afleidingen! Vervolging kunnen we daarom zomaar ergens wegduwen en zien als iets wat alleen in andere landen gebeurd.

Misschien ken je nog wel een paar namen van christenen die vervolgd worden, zo is een heel bekende Asia Bibi uit Pakistan. Ze zit al sinds 2009 vast omdat ze iets lasterlijks over de profeet Mohammed gezegd zou hebben en wacht nog steeds op de doodstraf. Maar vaak gaat onze kennis niet veel verder dan zomaar een paar van deze namen terwijl er zoveel broers en zussen in hele moeilijke omstandigheden leven waarbij ze elke dag moeten vrezen voor hun leven. Toch komen juist de mooiste geloofsmomenten vaak tot stand in de verdrukking. Denk maar aan de openbaring die Johannes kreeg toen hij op Patmos gevangen zat of Bunyan die zijn bekendste boek de christenreis naar de eeuwigheid schreef toen hij vast zat. Ook nu zijn er getuigenissen van mensen die gevangen gezeten hebben en dat als een mooie tijd beschrijven omdat ze zich daar zo door God gesteund wisten en de tijd hadden om zich helemaal op God te richten. Nu hoeven wij zeker ook niet te verlangen naar vervolging maar het zou weleens nuttig kunnen zijn voor ons geloofsleven. In de Bijbel staan ook verschillende beloften voor hen die vervolgd worden. Hierin wordt het ondergaan van vervolging altijd verbonden aan het beërven van het koninkrijk van God. Zo is 1 van de zaligsprekingen in Matheus 5: zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. In Johannes 14 zegt de Heere Jezus dat Hij de wereld overwonnen heeft. Hier op aarde is er vervolging, pijn en lijden maar de Heere Jezus heeft dat allemaal overwonnen en eens zal dat er dus allemaal niet meer zijn! Ook dit zijn beloften waaraan God zich houdt!

Verder kunnen we ook troost vinden in openbaringen 2 vers 10 waarin staat dat we niet bang hoeven te zijn voor wat wij zullen meemaken. God zal bij ons zijn want ook dat heeft Hij beloofd! Bovendien is het: wees niet bevreesd een van de meest voorkomende uitspraken in de Bijbel!. We lezen ook dat de duivel achter de vervolging zit. Hij wil namelijk geen geloof in God op aarde zien! Hij probeert of hij christenen zover kan krijgen dat ze God verloochen daarom wordt verdrukking vaak gezien als een beproeving. God wil graag dat je voor Hem uitkomt. De tien dagen die hier in openbaringen genoemd worden geven aan dat er een einde aan zit. Eens zal het voorbij zijn. God zelf houdt het in de hand! Net zoals bij Job krijgt de duivel zoveel ruimte als God hem geeft. Dit is nog een reden waarom je echt niet bang hoeft te zijn! Aan het einde van dit vers volgt nog een oproep om vooral trouw te zijn, hoe moeilijk dat ook soms is want lijden en pijn horen niet bij ons beeld van een gelukkig leven. Maar blijf dicht bij Christus en volg Hem na zelfs al loopt die verdrukking uit op de dood want dan zal je de kroon van het leven ontvangen. Dat is de eeuwige schat die niemand op aarde van je kan afpakken want als je dan sterft, zegt Jezus: Kom in het Koninkrijk en dan ben je voor altijd bij Hem.

Maar wat kunnen wij nu voor onze vervolgde broers en zussen doen? In de Bijbel staat immers: als een lid lijdt lijden alle leden mee! Allemaal zijn wij deel van dat ene lichaam dat Gods gemeente vormt. Wanneer deze vraag gesteld wordt aan hen is het eerste antwoord steevast: voor ons bidden en daarna ons bezoeken. Het geeft zoveel steun om alleen al te weten dat er christenen zijn die in vrijheid leven en voor hen willen bidden. De ervaring leert dat die gebeden ook verhoord worden soms niet helemaal zoals gedacht maar altijd volgens Gods plan. Wanneer je gebruik maakt van de gebedsapp van de SDOK zie je vaak ook dankpunten als iemand waar je voor gebeden hebt ineens een paar jaar eerder vrijkomt of als een moslimterrorist zich bekeerd. Het is bijzonder om te zien dat God nog steeds wonderen doet! Gebed wordt door ons vaak onderschat maar van onze broeders en zusters in de vervolging kunnen wij leren dat gebed echt veel meer waarde heeft als wij er soms aan geven. Zelfs de satan weet hoeveel kracht het gebed van Gods kinderen heeft. Daarom heeft hij er ook zo’n hekel aan! Zo kan het dus ook dat het gebed zoveel moeite kost want satan wil niets liever dan dat je ermee ophoudt. Daartegenover staat dat God geen bidder laat staan. Hij laat zich vinden als je zoekt, Hij opent de deur als je klopt! Hij wil dat we voor de ander klaar staan die het zo moeilijk heeft al is het op afstand door gebed. Zo verbindt Hij Zijn gemeente met elkaar! Dan kunnen wij ook een band ervaren met deze broers en zussen in de Heere Jezus.

Zingen Psalm 80 vers 11

Vragen:

1. Maak een woordweb op de achterkant van dit blad rondom het thema vervolging.
2. Denk jij wel eens aan vervolgde christenen? Wat zou je voor hen kunnen doen en hoe kan je dat vorm geven?
3. a. Lees Romeinen 5: 1-11 Waar zorgt de verdrukking voor?
3. b. Lees Romeinen 8: 31-39 Kan je hier een beetje in meekomen?
4. Zoek in de Bijbel naar verhalen van hen die vervolgt werden om hun geloof. Om je op weg te helpen: kijk eens in Daniel, Handelingen en Hebreeen 11.
5. Lees 1 Petrus 1: 1-9, 1 Petrus 4; 12-19 en 1 Petrus 5: 7-10 Wat zeggen deze teksten ons over verdrukking en lijden?
6. Schrijf een kaart voor een van de vervolgde Christenen die op de bijlage vermeld staan. Verdeel het onderling wel een beetje.

Stelling:
Als Christenen worden vervolgd om hun geloof, is dat hun eigen schuld.

Geef uw reactie

Now add some widgets!