Berichten

Uitnodiging TUA-Themadag
1 oktober 2014CGK, OverigeRedactie 0 Comments

Op 17 oktober 2014 staan de deuren van de TUA open voor belangstellenden uit de kerken.

’s Mid­dags kunt u verschillende publieksvriendelijke colleges volgen, u laten rondleiden en informeren. Rond 18.00 uur kunt u (tegen een vergoeding van € 15,–) soep en een broodmaaltijd gebruiken.

Het avondprogramma zoomt in op de relatie tussen kerken(raden) en studenten rond de thema’s ‘roeping’ en ‘preekbespreking’. Studenten, kerkenraadsleden en mensen van de TUA hebben hier een inbreng en er is veel ruimte voor gesprek. U en jij bent van harte welkom om de sfeer te proeven, kennis op te doen en mee te denken!

Aanmelden

In verband met de planning van de zaalruimte en de te bestellen maaltijden zouden wij het prettig vinden wanneer u zich tevoren aanmeldt en aangeeft of u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd. Niet noodzakelijk maar wel plezierig is het wanneer u tevens aan kunt geven welke sprekers u hoopt te bezoeken.

Aanmelden kan via info@tua.nl, tel. 055-577 5700 of schriftelijk naar Wilhelminapark 4, 7316 BT  Apeldoorn.

Programma

13.30–14.15 uur Plenaire opening
13.30-13.45 uur Opening door de rector
13.45-13.50 uur Infofilm TUA
13.50-14.00 uur Cantorij
14.00-14.10 uur Uitleg programma, extra tijd
14.15–17.45 uur Drie rondes colleges
14.15-14.55 uur Ronde 1
14.55-15.25 uur Koffie/theepauze
15.25-16.05 uur Ronde 2
16.05-16.15 uur Wisseling van zalen
16.15-16.55 uur Ronde 3
16.55-17.05 uur Wisseling van zalen
17.05-17.45 uur Ronde 4

Sprekers:

 • Mw. drs. P.D. Baarda, Pastoraat en psychologie.
 • Mw. drs. C.T. Boerke, Luther als predikant.
 • Prof. dr. J. Dekker, Toekomstverwachting in het boek Jesaja en de betekenis daarvan voor de kerk vandaag.
 • Prof. dr. G.C. den Hertog, Ons leven in Gods hand (discussies rond begin en einde van het leven).
 • Drs. A. Heystek, De betekenis van psychologie voor de theologiestudie, enkele voorbeelden
 • Dr. A. Huijgen, Eén van stof en één van leer? Betekent dogmatiek dat we allemaal hetzelfde moeten denken, of is er meer vrijheid dan dat?
 • Dr. M.J. Kater,Het sacramentele karakter van de prediking.
 • Prof. dr. H.G.L. Peels, Geen gesneden beeld?
 • Drs. N.C. Smits, Wat is ethiek en waarom is het zo moeilijk?
 • Drs. H. de Waard,Inleiding en toezichtbij exegese workshops door studenten.

Programma

17.45–18.45 uur Maaltijd en ontmoeting.
18.45–21.00 uur Verdiepend programma, met name gericht op kerkenraden,
ook voor anderen toegankelijk.
18.45-19.40 uur Ronde 1
19.40-20.05 uur Pauze
20.05-21.00 uur Ronde 2

 

Thema’s avondprogramma

Kerkenraden, TUA en studenten hebben intensief met elkaar te maken, maar ontmoeten elkaar zelden tegelijk – nu wel aan de hand van onderstaande thema’s:

 1. Hoezo geroepen. Drie perspectieven op roeping.

Curator drs. G. van Roekel, student Sander Kok en ouderling mr. J.M.H. Drayer vertellen over wat roeping tot het ambt voor hen betekent en hoe ze er vanuit hun eigen verantwoordelijkheid mee omgaan, gevolgd door een plenaire bespreking.

 1. Hakbijl of fluwelen handschoen. Hoe kom je tot een goede preekbespreking (CGK-model).

Dr. M.J. Kater licht het nieuwe model voor de preekevaluatie toe, student Mans Raveling vertelt wat hij aan de preekbespreking met de kerkenraden heeft en de ouderlingen H. Lokhorst en R.E. Donker vertellen over hun ervaringen met de preekbespreking in de kerkenraadkamer. De bijeenkomst wordt afgerond met een plenaire bespreking van het onderwerp.

 

Geef uw reactie

Now add some widgets!