Berichten

Column: ‘Minder geweld in de wereld’
1 oktober 2014ColumnRedactie 0 Comments

U denkt nu misschien dat ik krankzinnig ben geworden. Wie het nieuws een beetje volgt, zal niet geneigd zijn te denken dat het geweld in de wereld afneemt. Maar toch is dat wat wetenschappers beweren. Het stond in alle kranten.

Dat het aantal moorden en geweldsdelicten in Nederland al jaren in een dalende trend zit, is wel bekend. Maar weten-schappers komen op basis van uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat wereldwijd het geweld door de eeuwen heen afneemt. Dit wordt onderbouwd met feiten en cijfers. Zo zouden in de Middeleeuwen 30 mensen op 100.000 per jaar door moord om het leven kwamen, terwijl dat in het moderne Westen nog ‘slechts’ 1 op 100.000 is.

Voor het verminderde geweld worden verschillende redenen opgevoerd, waaronder betere scholing, natievorming en feminisering (vrouwen zijn nu eenmaal veel minder gewelddadig dan mannen).

Wat moeten we met deze informatie? In de eerste plaats is nostalgie over het verleden lang niet altijd op haar plaats. We moeten echt niet denken dat mensen vroeger liever waren voor elkaar. Het kwaad zit niet in de tijdgeest, maar in de mens zelf.

In de tweede plaats moeten we de rol van de media niet onderschatten. Vroeger had men er weinig notie van wat elders in de wereld gebeurde. Tegenwoordig zien we alles op tv. Zo komt de islamterreur steeds meer openbaar. Maar de moslimwereld kent een lange geschiedenis van één en al terreur en geweld. Nu ziet de wereld het eindelijk.

In de derde plaats moeten we verwonderd en dankbaar zijn dat we in een land en in een tijd leven, waarin vrede is. 70 jaar vrede is West-Europa, het is unicum in de geschiedenis.

JCT

Geef uw reactie

Now add some widgets!