Berichten

Periodieke schenkingen
26 mei 2014OverigeRedactie 1 Comments

Belastingen en giften

U bent wellicht bekend met het gegeven dat giften, boven een bepaalde drempelwaarde, aftrekbaar zijn voor uw inkomsten belasting. Sinds kort is daar een aanvulling op. Waar het in essentie om gaat is dat de drempel voor dit soort giften verlaagd wordt. Het is misschien handig om, als u hiervan gebruik wilt maken, even de juiste spelregels aan te geven.

Periodieke schenkingen

Giften aan de kerk als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het inkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar.
De fiscus stelt echter ook een maximum aan de giften, namelijk 10% van het drempelinkomen. Voornamelijk mensen die structureel of gedurende een bepaalde periode meer aan de kerk willen geven, krijgen te maken met dit maximum.
Regelmatig wordt daarom voor een alternatief gekozen. Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Tot 2014 was het verplicht dit via een notariële schenkingsakte te doen. Vanaf 2014 is een onderhandse akte voldoende.

In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld:
• Het formulier dient gezamenlijk (schenker en ontvanger) ingevuld en ondertekend te worden.
• De termijn van minimaal 5 jaar is een harde eis van de fiscus, voortijdig stopzetten is niet mogelijk.
• Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de belastingdienst.
• Voor eventuele aangiftecontrole is het belangrijk de overeenkomst zorgvuldig te bewaren.

Vraag 4 op het formulier dient als volgt te worden ingevuld:
4a Christelijke Gereformeerde Kerken [naam plaatselijke gemeente]
4b transactienummer: voor eigen administratie aangemaakt nummer
4c RSIN/fiscaal nummer: 820717757 (dit is het nummer van de koepelinschrijving van de Christelijke Gereformeerde Kerken).

Iets wat u makkelijk kan ontgaan is dat giften alleen aftrekbaar zijn als de instelling waaraan u die giften doet een ANBI-status hebben. Nu lijkt het mij te ver te gaan om dit hier allemaal te beschrijven, maar mocht u hier meer over willen weten dan is op de landelijke website van de CGK onder “werken voor de CGK” duidelijkheid te verkrijgen.
Het uiteindelijke resultaat is dat ook wij, als CGK Spijkenisse, aan die eisen zullen moeten voldoen willen we een ANBI-status houden. Dit zal in de toekomst best nog wat werk vragen. De eerste stappen zijn al gezet.

Download het formulier  (PDF, 135 KB) (En de mirror)

'Een reactie to “Periodieke schenkingen”'
  1. Arnoud schreef:

    Wat goed!

Geef uw reactie

Now add some widgets!