Berichten

Wie wij zijn & Wat wij geloven
31 januari 2014OverigeRedactie 0 Comments

Over God en de Heere Jezus

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen en onderhoudt. God geeft om mensen en zoekt contact met hen. Zijn liefde voor de mens heeft Hij in het bijzonder getoond door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld. De Heere Jezus heeft de straf op de zonden gedragen, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (Johannes 3: 16).

Waarom moest de Heere Jezus sterven?

God heeft een enorme hekel aan de zonde. God is heilig en volmaakt. God heeft gezegd dat de straf op de zonde de dood is. Toch hebben we allemaal gezondigd. Al in het paradijs gekozen hebben Adam en Eva gekozen voor het kwade. Door de zonde is alle ellende in de wereld gekomen en moeten we sterven. Door de zonde is er bovendien een grote kloof gekomen tussen God en de mens. De Heere Jezus is mens geworden en is voor ons gestorven om die kloof met God te dichten.

Hoe kunnen we zalig worden?

Doordat de Heere Jezus voor ons is gestorven, hoeven wij de straf op de zonde niet zelf te dragen. De kloof met God is gedicht als je gelooft dat de Heere Jezus ook voor jouw zonde is gestorven. Zo kun je met blijdschap in je hart leven. God ziet ons in liefde en genade aan. Hij aanvaardt ons als Zijn kind, alsof we nooit hebben gezondigd. Dat is allemaal de verdienste van de Heere Jezus. Daarom willen we hebben altijd eren en dienen, in dit leven en na dit leven in de eeuwige heerlijkheid.

Waarom naar de kerk gaan?

We hebben andere christenen nodig om elkaar te versterken in het geloof en om elkaar te helpen als het nodig is. God geeft kerkelijke gemeenten omdat we andere broeders en zuster nodig hebben.

Het is daarom belangrijk om bij een kerk aangesloten te zijn. In de zondagse diensten leren we steeds weer nieuwe dingen vanuit de Bijbel. Ook doordeweeks zijn er allerlei verenigingavonden en andere activiteiten. Dat houdt ons dichtbij God en bij elkaar.

Waarom Bijbel lezen?

Eenvoudig gezegd moeten we de Bijbel lezen en bestuderen omdat dit Gods Woord aan ons is. 2 Timoteüs 3:16 zegt dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Vanuit de Bijbel kunnen heel veel leren over wie God is, maar ook over onszelf. Waar kwam ik vandaan? Is er een leven na de dood? Wat gebeurt er na de dood? Waarom is de wereld gevuld met boosaardigheid? Waarom heb ik zo veel moeite om de juiste dingen te doen? Naast antwoorden op deze grote vragen geeft de Bijbel ook een enorme hoeveelheid aan praktisch advies op allerlei gebieden van het leven.

Geef uw reactie

Now add some widgets!