Berichten

Column: De beroemste Persoon aller tijden
17 december 2013ColumnRedactie 0 Comments

Amerikaanse onderzoekers hebben onderzocht wie de beroemdste persoon aller tijden is. Ze hebben gekeken wiens naam op internet het meeste wordt genoemd. Nu wordt over levenden doorgaans vaker gesproken dan over doden, maar daar hebben ze wat op bedacht. Maar ik ga u niet vermoeien met allerlei algoritmische technieken. Waarschijnlijk hebt u daar (net als ik) net zo veel verstand van als een kerstboom.

Eén keer raden wie de beroemste persoon aller tijden is? Inderdaad, Jezus Christus. Uiteraard. De overige personen in de top 3 mogen eigenlijk niet in één adem worden genoemd met onze Heiland. Nummer 2 is Napoleon Bonaparte en nummer 3 de islamitische profeet Mohammed. De geschiedenis vertelt ons zonneklaar dat deze twee personen zeer geweld-dadige oorlogsvoerders waren. Het zou geschiedvervalsing zijn als we dat zouden vergoelijken.

Wat een schril contrast met Jezus Christus. De Vredevorst. Hij heeft nooit het zwaard gepakt. Integendeel. Hij is naar de aarde gekomen om te lijden en te sterven voor Zijn vijanden.

Jezus Christus is dus een veel besproken persoon op internet. Het is mooi dat Zijn beroemdheid zo groot is. Velen hebben ook een positieve indruk van Hem. Een groot profeet, Hij heeft wijze dingen gezegd, Hij genas mensen, enzovoorts. Allemaal waar, maar wie is Hij nu echt voor ons? Wat dunkt u van de Christus, zeiden ze vroeger.

Als we nadenken over kerkelijke eenheid dan is dat toch ook de centrale vraag. We kunnen het over allerlei zaken oneens zijn. Helemaal niet erg. Maar wie is Christus voor je?

O ja, Maarten Luther heeft ook de top 20 gehaald. Nelson Mandela staat op de 365e plaats.  Barack Obama is de hoogste nog levende persoon, op de 111e plaats.

Nee, ik zit er helemaal naast. De hoogste nog levende Persoon staat op de eerste plaats.

JCT

Geef uw reactie

Now add some widgets!