Berichten

Column: Een Poëtisch Jaaroverzicht
26 november 2013ColumnRedactie 0 Comments

Bijna Kerst, als we het beleven mogen,
is uw jaar ook zo snel omgevlogen?
Laten we 2013 eens gaan evalueren,
misschien kunnen we er wat van leren.

In januari een boodschap van de koningin:
ze heeft er geen zin meer in.
Paleis ten Bosch wordt haar nieuwe woning
en Alexander wordt de nieuwe koning.

koningOp 30 april is het grote feest,
gelukkig zijn er geen incidenten geweest
Heel het land in oranjegloed,
de inhuldigingsrede vond men goed.

Ook paus Benedictus houdt er mee op,
voortaan staat Franciscus aan de top.
Hij is een Jezuïet en een Argentijn;
het schijnt een nederige man te zijn.

In juli wordt president Morsi verdreven,
bij opstanden verliezen honderden het leven
De Kopten krijgen het zwaar in dat land.
Wat is er in de Arabische wereld toch veel aan de hand.

zonNa een natte lente werd de zomer heet,
een ware hittegolf hield ons eind juli beet
We hebben een mooie zomer beleefd,
vooral als u om strand en water geeft.

In Damascus werd een zenuwaanval verricht,
alle ogen waren op Assad gericht.
De wereld was in rep en roer,
een aanval op Syrië lag op de loer.
Obama stond al klaar om toe te slaan,
maar Rusland kwam tussen beiden staan.
Uiteindelijk werd een compromis gemaakt
waardoor Syrië zijn chemische troep kwijtraakt.

In Amerika was er politieke mot,
even ging de overheid op slot.
Niemand wist hoe het verder moet,
maar uiteindelijk kwam het toch weer goed.

pechtold_slob_staaijOok in Nederland hing het er even om,
gelukkig waren onze politici niet zo dom.
Slob en Staaij kwamen aan boord
en toen kwam er een Herfstakkoord.

Op 28 oktober raasde een storm door het land,
overal lagen bomen aan de kant
Wat een natuurkracht kan er zomaar gebeuren
er waren ook doden te betreuren.

jip_en_janneke2013 was ook het Nederland-Rusland jaar,
dat verliep toch wel een beetje raar.
Greenpeace-activisten werden opgepakt
en een diplomaat werd in elkaar getrapt.

Uiteindelijk werd het weer koek en ei,
de koning naar Rusland, Maxima was er bij.
De activisten werden vrijgelaten,
de Russen houden ze nog wel in de gaten.Koning_putin

In november kwam de grootste ramp van het jaar,
wat waren de beelden vreselijk naar,
De Filipijnen werden getroffen door een orkaan,
miljoenen kwamen dakloos op straat te staan.
Wat een mensenleed, wat een intense nood,
wat zijn de gevolgen van de zonde toch groot!
zak_geldZesduizend mensen verloren het leven
en het was niet eenvoudig om hulp te geven
Nederland toonde zich van zijn beste kant:
dertig miljoen was eind november de stand.

In november bleken we uit recessie te zijn gekropen,
ook de werkloosheid was teruggelopen.
Mensen durven weer huizen te kopen,
op verder herstel kunnen we hopen.

Over Zwarte Piet bleven de gemoederen verhit,
want waarom is Piet zwart en Sint wit?
De link met de slavernij werd gelegd
en er werden hele nare dingen gezegd.
De VN bemoeiden zich er tegenaan,
sint_en_pietde discussie zal nog wel doorgaan.

Nu is het jaar bijna achter de rug,
hoe kijkt u er zelf op terug?
Ging het dit jaar voor de wind?
Was het ‘lot’ u welgezind?
Of hebt u veel ellende meegemaakt,
misschien zelfs een geliefde kwijtgeraakt?

Laten we het jaar ook geestelijk evalueren:
Hebt u dit jaar veel mogen leren?
Is er geestelijke groei geweest?
Hebt u geleefd door de Heilige Geest?
En hoe stond u in het kerkelijke leven?
Hebt u uw talenten aan Gods dienst gegeven?

Het is goed om het jaar te evalueren
en eens kritisch op onszelf te reflecteren.
Opdat, dankbaar voor wat God ons heeft gegeven,
Christus zichtbaar wordt in ons leven.

JCT

 

Geef uw reactie

Now add some widgets!