Berichten

Gods wegen centraal bij radiokerkdienst
7 oktober 2013OverigeRedactie 0 Comments

Update 6 november 2013: Luister nu de kerkdienst terug. 

Zondag 20 oktober 2013, 17.02 uur, Radio 5

Uitzending Christelijke Gereformeerde Kerk in Spijkenisse

HILVERSUM/SPIJKENISSE – God baant soms wegen waar jij ze niet ziet en niet verwacht. Wat God doet is wonderlijk. “Maar gelukkig wil God jou ook nabij zijn als die ongedachte wegen nog niet gebaand zijn en het lijkt alsof je voor een zee staat”, zegt dominee A. van Ek van CGK De Ark in Spijkenisse. “Stel je voor dat de Heere het geloof niet geeft dat Hij de weg zal banen, dan heb je in de moeite geen houvast”. In Psalm 77 zien we gebeuren dat iemand dit houvast krijgt van de Heere. Ds. Van Ek wil in de verkondiging laten zien hoe God dit geloof geeft. “God leidt niet alleen langs wegen die we nooit zelf zouden hebben uitgedacht, maar Hij geeft ook voedsel voor onderweg”.

Zendtijd voor Kerken zendt deze dienst uit op zondag 20 oktober, vanaf 17.02 uur via Radio 5. 

In de dienst staat het thema centraal dat God houvast wil geven als Hij een weg met ons gaat  waarbij het erop lijkt dat we door een zee heen moeten. Hierbij zal dominee Van Ek wijzen op het belang van de Bijbelse geschiedenis. De verhalen die je ooit hebt gehoord thuis, op school, op de zondagsschool of waar dan ook, blijken kracht te geven op de weg die God met je gaat.

De bijbellezing is uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en er wordt gezongen uit de Psalmberijming van 1773. Organist Marieke van Ek-Veldhuizen begeleidt de zang.

Liturgie

Welkom
Votum en groet
Zingen: Psalm 78:7
Lezing van de wet en de samenvatting van de wet
Zingen: Psalm 106:4 en 6
Schriftlezingen: Exodus 14:19-22 en Psalm 77
Tekstafkondiging: Psalm 77:20a
Gebed
Zingen: Psalm 77:9 en 11
Verkondiging
Zingen: Psalm 77:7 en 8
Dankgebed
Zingen: Psalm 66:3a en 5b
Zegen

Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met gemeenteleden in Spijkenisse na te praten via telefoonnummer 035 – 672 73 73.

Een cd van de kerkdienst is te bestellen voor € 8,- en de tekst van de preek voor € 1,10, door het bedrag over te maken naar rekeningnummer 1015377 t.n.v. Zendtijd voor Kerken in Hilversum. Vermeld de uitzenddatum, radiodienst en uw postcode en huisnummer. Neem voor een bestelling contact op met Zendtijd voor Kerken: mail naar radio@zvk.nl of bel naar telefoonnummer 035-672 73 73. Voor meer informatie, zie www.zvk.nl.
Aansluitend aan de dienst volgt een spot met een project van ‘Metterdaad’ voor kwetsbare mensen in armoede en noodsituaties.

Geef uw reactie

Now add some widgets!