Berichten

Ds. C.G. Vreugdenhil over dromen
6 augustus 2012OverigeRedactie 0 Comments

In de preek van zondagavond 5 augustus 2012 haalde ds. Van Ek een voorbeeld aan van ds. C.G. Vreugdenhil die op het zendingsveld een verhaal hoorde van een man die op tragische wijze zijn vrouw verloor. Op digibron staat een artikel van ds. Vreugdenhil met de titel ‘Zijn dromen bedrog?’ waarin deze gebeurtenis staat vermeld. Er is een versie uit 1997 en een uit 2009. Hieronder het stukje uit het artikel van 1997. Beide artikelen zijn het lezen waard.

Het gebeurde in Landikma, een kleine vallei in het centrale bergland van Irian Jaya. Ik was op de bijbelschool begonnen met de uitleg van de Handelingen der apostelen. Op een gegeven moment kwamen we bij de pinkstergeschiedenis in Handelingen 2. Petrus haalt in zijn toespraak de profeet Joel aan: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen” (Handelingen 2:17).

Ik probeerde uit te leggen dat die ‘gezichten’ en ‘dromen’ nu niet meer dienen als openbaringsmiddel van God. Dat was vroeger zo in het Oude Testament (Joël). Deze oud-testamentische openbaringsmiddelen zijn nu niet meer nodig, want nu hebben wij de Bijbel. En daarin openbaart de Heere duidelijk Wie Hij is en wat Zijn wil is. Op de vraag van de broeders waarom dan ook het Nieuwe Testament spreekt over ‘gezichten’ en ‘dromen’, zocht ik even naar antwoord. Spoedig was ik er en zei: „In de tijd van het Nieuwe Testament was de Bijbel nog niet compleet. Wij hebben nu de volledige openbaring van God en daarom geeft God nu geen dromen en gezichten meer om ons een boodschap te brengen.”

Dat antwoord riep twee vragen op. In de eerste plaats waar ik dat in de Bijbel kon aanwijzen, dat God Zich niet meer openbaart via dromen en gezichten. In de tweede plaats of ik van mening was dat voor hen de droom nog steeds een boodschap van God kon bevatten omdat zij de hele Bijbel nog niet in hun taal hadden.

De droom van Jaroekhè
Om aan mijn twijfel een einde te maken, vertelden ze een gebeurtenis, die nog kort geleden had plaats gevonden. Jaroekhè is een christen uit de gemeente van Landikma. Hij was enkele jaren getrouwd en verloor op tragische wijze zijn vrouw. Hun tuin lag aan de overkant van de rivier de Landi. Via een smalle rotanbrug kon je daar naar toe. Op een dag toen de vrouw van Jaroekhè de rivier overstak, brak de rotanleuning van de brug en viel ze in het kolkende en bruisende water van de rivier. De afgelopen nacht had het geplensd van de regen. Ze werd door de sterke stroom meegesleurd en was nergens meer te vinden.

Zou haar ontzielde lichaam via de grote rivier, die door het laagland stroomt, meegevoerd zijn naar de oceaan? ledereen uit de vallei zocht de oevers van de Landi af, maar nergens konden ze de verdronken vrouw vinden. Er werd gebeden of de Heere de weg wilde wijzen om haar te vinden, anders kon Jaroekhè zijn geliefde vrouw niet begraven. De nacht daarop kreeg Jaroekhè een droom. In zijn droom zag hij de Landirivier met al zijn bochten en stroomversnellingen. In een bepaalde bocht zag hij een grote rots uit het water omhoogsteken. Achter die rots in de luwte van de stroom zag hij het dode lichaam van zijn vrouw liggen. De volgende morgen is hij direct naar die plaats gelopen en daar vond hij werkelijk het lichaam van zijn vrouw. Hoe het verdriet hem ook overmande toen hij haar uit het water haalde, hij dankte God voor de verhoring van zijn gebed.

Geef uw reactie

Now add some widgets!