Berichten

Bijblijvertje week 17 en 18
7 mei 2012Bijblijvertje, LCJRedactie 0 Comments

Jaarverslag LCJ
Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van onze kerken heeft dit jaar voor het eerst een digitaal jaarverslag gemaakt. De titel ”…met gejuich” verwijst naar Numeri 10:9. „Als het volk Israël tegen de vijanden ging strijden, moest men op de trompetten blazen. Dan zou de Heere aan Zijn volk denken en hen verlossen. Wat een belofte! Blaas daarom op de trompetten van het gebed.” Aldus voorzitter Hendrik Kok in het voorwoord.

Het geloof mag er zijn
“We hoeven niet krampachtig allerlei bewijzen voor God en het christelijk geloof bij elkaar te harken om de redelijkheid van het christelijk geloof te verdedigen. Het christelijk geloof mag er eenvoudig zijn, net zoals de logica er mag zijn, of de moraal dat slavernij slecht is, of de overtuiging dat de zon schijnt.” Dit stelt dr. W. van Vlastuin in de rubriek Weerwoord in het RD. Van Vlastuin gaat in op de filosoof Alvin Plantinga, die met zijn filosofische benadering het bestaan van God in wetenschappelijke kring weer bespreekbaar heeft gemaakt. De waarde van Plantinga’s filosofische benadering is niet alleen goed voor de wetenschappelijke kring. Of “alleen van betekenis voor de verantwoording van het christelijk geloof tegenover anderen, maar het heeft ook persoonlijke waarde. Dit inzicht biedt op zichzelf geen zekerheid over God, maar is wel een remedie tegen de filosofische twijfel die de duivel kan gebruiken om ons te ver­lammen. Anders gezegd: onnodige barrières kunnen op deze manier worden weggenomen.” Lees het artikel van van dr. W. van Vlastuin hier.
(In het artikel wordt onder andere de naam van Herman Philipse genoemd. D.V. 21 mei 2012 gaat Philipse (atheïst) in debat met Richard Swinburne (christen). Met vragen als: Zijn er redelijke argumenten voor het bestaan van God en, zo ja, welke? Meer informatie kunt u vinden op de website van Het Veritas Forum.)

Het bijblijvertje probeert een klein overzicht te geven van nieuws, opinie en achtergronden die interessant en lezenswaardig zijn. Heeft u tips of opmerkingen? Stuur deze dan naar contact@dearkspijkenisse.nl

Geef uw reactie

Now add some widgets!