Berichten

Kerkendag op Urk
7 april 2012CGKRedactie 0 Comments

Misschien hebt u het al vernomen, misschien ook niet. Maar op D.V. 18 mei 2012 (de dag na Hemelvaart)  is er de eerste landelijke kerkendag van onze kerken op Urk! In dit mooie vissersdorp – de meest kerkelijke gemeente van Nederland – is er een mooi programma gemaakt. Daarbij is er volop gelegenheid voor ontmoeting en het bezoeken van de Urker markt. De kerkendag is min of meer te zien als een alternatief voor de Schooldag die steeds in Apeldoorn werd gehouden ten gunste van de Theologische Universiteit. Een belangrijk verschil met de Schooldag is dat het kerkelijk leven veel breder onder de aandacht wordt geplaatst. Dit jaar is er aandacht voor het werk van de TUA, deputaten zending, deputaten evangelisatie en deputaten kerkjeugd en onderwijs (waarbij ook de beide jeugdbonden, de CGJO en het LCJ worden ingeschakeld). Meer informatie kunt u vinden op de website van kerkendag.

Wat is er te doen?
10.15 – 11.15 uur: Openingsgedeelte met kort appelwoord, samenzang en muziek.
11.00 – 11.45 uur: Pauze 1. Gelegenheid tot ontmoeting en het gebruiken van consumpties.
11.45 – 12.30 uur: 1e ronde workshops voor volwassenen, jongeren en kinderen.
12.30 – 14.15 uur: Pauze 2. Grote ontmoetings- en eetpauze. Gelegenheid tot bezoeken van Urker markt.
14.15 – 15.00 uur: 2e ronde workshops voor volwassenen, jongeren en kinderen.
15.15 – 16.00 uur: Centrale sluiting met als onderdeel de bekendmaking van opbrengst van de landelijke actie voor Burundi. Hierbij zullen enkele broeders uit Burundi aanwezig zijn.

Update 15 mei 2012: Bekijk ook de folder (PDF).

Geef uw reactie

Now add some widgets!