Berichten

Bijbelstudieavond D.V. 28 maart 2012
26 maart 2012BijbelstudieRedactie 0 Comments

Op D.V. woensdag 28 maart 2012 om 20.00 uur is er weer een Bijbelstudieavond. Het thema deze Bijbelstudieavond is Het gericht in de prediking. Dit naar aanleiding van de ochtendpreek van zondag 25 maart 2012. Op de Bijbelstudieavond zal er bij leven en welzijn doorgesproken worden over of en zo ja hoe er in de prediking over het gericht gesproken moet worden. Prof. dr. A. Baars uit Apeldoorn schreef vorige maand een artikel in het Reformatorisch Dagblad over dit onderwerp, wellicht nuttig om dit ter voorbereiding te lezen. Iedereen is woensdag van harte welkom!

U kunt de preek hieronder nog een keer terugluisteren.

“Twee soorten hout”
Ds. A. van Ek
Schriftgedeelte: Lukas 23:26-32. De tekst voor de prediking was Lukas 23 vers 31.

Jezus op weg naar Golgotha (uit de Herziene Statenvertaling)

26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.
27 En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden.
28 En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen,
29 want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben.
30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.
31 Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?
32 En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te worden.

Geef uw reactie

Now add some widgets!