Berichten

Vindplaatsen voor zoekers
20 maart 2012CGKRedactie 0 Comments

Wat geloven christenen eigenlijk? Wat is bidden? Als ik voor het eerst de Bijbel wil lezen, waar kan ik dan het beste beginnen? Soms denk ik: waarom zou je geloven? Wat heb je er eigenlijk aan? En dan de kerk… Waarom zou ik er naar toe gaan?

Sinds kort staan er twee websites online die op een toegankelijke manier ingaan op dit soort vragen: www.vragenovergeloven.nl en www.gelovenindekerk.nl. De sites bevatten compacte teksten en You-Tube-filmpjes, gericht op mensen die bewust op zoek zijn naar meer informatie over het christelijk geloof. Misschien iets om een collega of een goede bekende op te attenderen? Mail hem of haar de link.

Wilt u meer weten over dit initiatief van de Christelijk-gereformeerde deputaten evangelisatie en de IZB? Lees dan het artikel Missionaire kansen op het internet van dr. M.C. Mulder.

Update: Op de website van het RD is een artikel verschenen over dit onderwerp.

Geef uw reactie

Now add some widgets!