Berichten

Waakt en bidt
6 februari 2012OverigeRedactie 0 Comments

Een actueel thema met goede sprekers is een goede grond om eropuit te trekken. Daarom het onderstaande bericht van de RMU-website. Meer informatie over de achtergrond van het platform kunt u hier vinden.

Onder veel christenen is er een toenemende bezorgdheid over de teloorgang van christelijke waarden en normen. Achter deze teloorgang schuilt echter een veel grotere nood: Nederland heeft zich afgekeerd van God. Dat wordt zichtbaar in de actuele thema’s die spelen in politiek en maatschappij. Het Platform Waarden en Normen organiseert daarom een bezinningsbijeenkomst in de Sint-Janskerk in Gouda.

Biddag
Steeds vaker ontvangt het Platform Waarden en Normen het signaal dat er behoefte is aan een moment van stilte, van inkeer. Ook van een oproep om weer te keren tot de Heere. Deze signalen zijn voor het Platform Waarden en Normen reden om een landelijke bijeenkomst te organiseren, enkele dagen voordat de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid wordt gehouden. In deze bijeenkomst willen we stilstaan bij wat zich in onze samenleving afspeelt. Een bijeenkomst van verootmoediging en bezinning, maar ook van toerusting en hoop.

Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, en wordt gehouden op DV 9 maart, aanvang 19.30 uur, in de Sint-Janskerk te Gouda. Het thema voor de bijeenkomst is ‘Waakt en bidt’. Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van Psalm 130. In deze Psalm klinkt het roepen vanuit de diepte tot God, maar ook het gelovig hopen op Zijn woord.

Programma

Kerk open vanaf 19.00u.
Start programma om 19.30u

Opening P. Schalk, voorzitter Platform Waarden en Normen en Raad van Bestuur RMU
Meditatie overPsalm 130: 1-3 dr. M.J. Kater, predikant van de Chr. Ger. Kerk te Sint Jansklooster en universitair docent van de TUA
Muzikale bijdrage N.a.v. Psalm 130
Actuele schets drs. G.J.M. Segers, directeur Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
Oorzaak en gevolg ds. W. Visscher, predikant van de Ger. Gem. te Amersfoort
Muzikale bijdrage N.a.v. Psalm 130
Appélwoord overPsalm 130: 4-8 dr. H. van den Belt, universitair docent namens de Ger. Bond in de PKN en lid van het Hoofdbestuur van de SGP
Voorbede ds. K.J. Kaptein, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk te Lunteren
Afsluiting drs. I.A. Kole, lid van de organisatiecommissie Platform Waarden en Normen

Wilt u vanuit Spijkenisse naar deze bezinningsbijeenkomst, laat het even weten door een e-mail te sturen aan redactie@dearkspijkenisse.nl om zo efficiënt te kunnen carpoolen.

Geef uw reactie

Now add some widgets!