Berichten

Hulpverleningszondag
6 februari 2012CGKRedactie 0 Comments

Op DV zondag 12 februari 2012 is er bij ons in de gemeente hulpverleningszondag gepland (landelijk is dit op 5 februari 2012, en met de preek van ds. C.J. Droger hebben wij daar afgelopen zondag ook al een beetje over nagedacht, zie de preekschets van het diaconaat): één dag in het jaar die in onze kerken sinds de watersnoodramp van februari 1953 in het teken staat van hulp aan de naaste in nood.

Dit jaar is het thema ‘Eerlijk is eerlijk’. Er is door het deputaten diaconaat veel informatie online gezet waarin u meer informatie kunt vinden over dit thema.

Ook heeft deputaten diaconaat een korte film gemaakt over de herbebos-sing in Haïti (HAI 114). Deze film geeft een goed beeld van dat project.

Geef uw reactie

Now add some widgets!