Berichten

Bijblijvertje week 5
4 februari 2012BijblijvertjeRedactie 0 Comments

Het bijblijvertje probeert een klein overzicht te geven van nieuws, opinie en achtergronden die interessant en lezenswaardig zijn. Deze keer was de productie van het Reformatorisch Dagblad op hoog niveau. Als eerste ds. Van ‘t Spijker (Hij is immers eerst dominee en dan pas professor, toch?) over het beroepingswerk, als tweede Enny de Bruijn bespreekt ”Lit! A Christian guide to reading books” van Tony Reinke, en als laatste ds. Hofman (wederom…) op de diakenendag.

Prof. Van ’t Spijker: Beroepingswerk is voluit geestelijke zaak
De dominee heeft een beroep. Zodra dat bericht door een kerkelijke gemeente gonst, spitst menigeen de oren. Tegelijk brengt het vaak een stroom van speculaties op gang. Te midden van allerlei menselijke overwegingen onderstreept prof. dr. W. van ’t Spijker het voluit geestelijke karakter van het beroepingswerk, dat oude papieren heeft.

Spotlight: Lezen van belang voor christenen in beeldcultuur
Christenen zijn mensen van het Boek. Wat gebeurt er, als we in de huidige beeldcultuur allemaal minder gaan lezen? En hoe moeten we keuzes maken, als de hoeveelheid boeken in de wereld zo overweldigend groot is?

Prof. Hofman op diakenendag CGK in Veenendaal: Crisis is test voor christenen
„We hebben nieuwe oren en ogen nodig om met de Heilige Geest te horen en te zien. Oren om de schepping te horen zuchten, de ogen om te kijken naar de bergen, de mensen en de dieren in het kader van het Koninkrijk van God. De ogen zijn gevuld met tranen over de gebrokenheid, maar ook omdat God niet laat varen de werken van Zijn handen.”

Heeft u tips voor het volgende bijblijvertje? Mail deze dan aan contact@dearkspijkenisse.nl

Update: Bart Jan Spruyt schreef een intersant artikel voor Ecclesia over ds. L. Kievit in Putten (1945). Dit naar aanleiding van het verschenen boek Een goede raad en een grote troost. Onderzoek naar de preken van ds. L. Kievit na de Puttense razzia (1945-1952) van M. G. M. Mudde.

Geef uw reactie

Now add some widgets!